Kdy
Pátek
16:00
18:00

NEUROVÝVOJOVÁ STIMULACE                                                                                              

http://red-tulip.cz/

Místo konání: Herna MC Domeček

Termín: soboty

Cena: dle domluvy s lektorkou

Vedoucí aktivity: Babeta Rašovská tel.: 606 957 035

 

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu