Herna v říjnu

Každý čtvrtek a pátek se na vás těšíme v herně

  • vždy od 9 do 12 hodin
  • bez přihlášení 
  • v 10 hodin zařazujeme jednoduché cvičení - básničky, říkanky , zpívání a opičí dráhu
  • vhodné pro děti 1-3 roky, ale samozřejmě rádi přivítáme mladší i starší

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu