Hernu nepronajímáme k pořádání oslav.

HERNA

HERNA pro děti s rodiči je určena pro děti 0 – 3 let s rodiči (příp. jiným dospělým – prarodiče, tety, …) 

Místo konání: Herna MC Domeček

Cena:  100 Kč za dopoledne pro celou rodinu - platba možná pouze v hotovosti, cena herny může být navýšena v případě, že se koná přednáška nebo je navíc zařazeno tvoření. Aktuální informace budou pravidelně umisťovány na web a facebook, proto prosíme před návštěvou herny o zkouknutí aktualit.

Vedoucí aktivity: Mgr. Marta Musílková
 

Provoz herny : čtvrtek a pátek od 9.00 do 12.00 hod., vstup možný bez přihlášení. 

Cena: 100 Kč/rodina

Co nabízíme: 

Rodičům nabízíme příjemné a přátelské místo pro setkávání, navázání nových přátelství, seberealizaci i vzájemnou sociální výpomoc. Děti zde najdou bezpečný prostor pro hru v přítomnosti dospělého, „hřiště pod střechou“ s kuličkovým bazénkem, množstvím hraček i didaktických pomůcek, mohou se společně s rodiči zapojit do programu přizpůsobenému věku dětí.

Herna nabízí dětem prostor pro hraní si v přítomnosti dospělého a možnost zapojit se do programu přizpůsobeného dětem raného a předškolního věku:

  • cvičení 
  • tanečky
  • opičí dráha
  • zpívání a hra na hudební nástroje
     

Vybavení MC: MC je plně vybaveno pro potřeby dětí a rodičů

Kdo se o Vás bude starat: O návštěvníky pečují AKTIVNÍ MAMINKY (dobrovolnice), vedoucí centra nebo její zástupkyně seznamuje nové rodiče s chodem mateřského centra, stará se o spokojenost a vzájemnou spolupráci mezi návštěvníky.

Pokud máte zájem se zapojit do chodu centra jako aktivní maminka (tatínek, babička, teta), lektorovat kroužek nebo se spolupodílet na přednáškách, besedách a seminářích, kontaktujte prosím vedoucí centra na kontaktním e-mailu nebo osobně.

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu