ŠKOLIČKA SLUNÍČKO

Volné místo v pondělí a 4 volná místa ve středu 

Přihlašování:

https://forms.office.com/r/vjS0uzLyFp

Sluníčko probíhá v pondělí, úterý a ve středu.


Připravujeme děti na plynulý a pohodový přechod do "velké školky".
 

ŠKOLIČKA SLUNÍČKO je určena pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů a probíhá každé PONDĚLÍ, ÚTERÝ a STŘEDU od 8.00 do 12.00 .

Dítě můžete přihlásit na jeden, dva nebo tři dny, nicméně při velkém zájmu budeme upřednostňovat děti, které budou chodit více dní.

Do školičky nepřijímáme děti mladší dvou let!!!
 

tři králové

Tři Králové (teda vlastně devět :-) )

Nabízíme pravidelný program, který je doprovázen pohybovými hrami, písničkami, tvořením a pobytem venku.

Školička probíhá v prostorách MC Domeček v malém kolektivu - max. 12 dětí. 

Děti si zvykají na pobyt ve školce bez maminky a navazují první vztahy s kamarády.

Samozřejmostí je individuální přístup k dítěti, vytvoření bezpečného prostředí pro tvorbu sociálních vztahů, pomoc dítěti při osvojování základních návyků, podpora samostatnosti a partnerské vztahy s rodiči. 
 

Platí se za celé pololetí, platba je možná ve dvou splátkách. 
 

Ceník
1 dopoledne v týdnu .................350 Kč
2 dopoledne v týdnu .................300 Kč 
3 dopoledne v týdnu .................300 Kč

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu