Lego tábořík v Domečku

Téma: LEGO TÁBOŘÍK s biblickou tématikou

1 volné místo

Již po několikáté pořádáme tábořík se zaměřením na aktivity s Legem a biblickou tématikou.

Lektorka : Babeta Rašovská

Týden plný dobrodružství a Lega

Věk: 4 - 10 let

Termín: 23. - 27. srpna 2021

Cena: 3000 Kč / týden, sleva na sourozence 1500 Kč, v ceně není zahrnut oběd a svačiny. Děti si je donesou v krabičkách.

Každý den od 8:00 do 16:00

V případě, že nebude tábořík probíhat z důvodu vládních nařízení, částka bude celá vrácena na účet.

Přihlášky na emailu: mcdomecek@praha.ymca.cz

Platba a závazné přihlášení průběžně

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu